Välkommen till

Endsjö Advokatfirma


Vi är en boutiquebyrå inom processföring med specialkunskap inom arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och straffrätt.


Firmans jurister är vana att företräda klienter i internationella sammanhang.


Vårt arbete syftar till att uppnå klientens bästa möjliga lösning – alltid. Vi prioriterar tillgänglighet för klienten och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt. Vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.


Konsumenttvistnämnd


Från och med den 11 januari 2016 har klient som är konsument möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden


Postadress: Box 27321, 10254 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 459 03 00
Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se