Anders Endsjö

partner, notarius publicus


 

Phone: +46(0)737446180

E-mail: anders@endsjo.se

 

Commissioner of Sveriges advokatsamfund, 2010

 

AREAS OF EXPERTISE

Processföring

Affärsjuridik, familjerätt och straffrätt

 

EXPERIENCE

Bank- och försäkringsbolag 1997-2001

Endsjö Advokatfirma 2002-

 

EDUCATION

Jurist kandidat, Stockholm universitet, 2000

Ekonomie kandidat, Stockholms universitet, 2002

 

LANGUAGES

English, Spanish