Notarius Publicus

En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag som notarius publicus åtar sig är att utfärda apostiller, bestyrka kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands.

Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som ska undertecknas och utformar inte heller sådana handlingar. Den som önskar få en handling bestyrkt svarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land.

Notarius publicus, advokat Anders Endsjö, finns tillgänglig för allmänheten vardagar 08.30-17.00, i advokatfirmans lokaler på Skeppsbron 30, 1 tr.
Inför besöket, vänligen boka tid per telefon:
+4610 3333 505.

Uppdragen kan på begäran även utföras på annan ort.