Notarius Publicus

En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.


Vanligt förekommande uppdrag som notarius publicus åtar sig är att utfärda apostiller, bestyrka kopior av originalhandlingar eller underskrifter i handlingar som ska användas utomlands.


Notarius publicus, advokat Anders Endsjö, finns tillgänglig för allmänheten vardagar 08.30-17.00, i advokatfirmans lokaler på Skeppsbron 30, 1 tr.
Inför besöket, vänligen boka tid per telefon:
+4610 3333 505.

Uppdragen kan på begäran även utföras på annan ort.